Välkommen till HighPTech, återförsäljare för ChipBLASTER i Sverige

Med en ChipBLASTER anläggning tjänar du pengar från första timman. Nedanstående bilder och kalkyler visar att hela investeringen i många fall betalar sig på tre kvartal. Orsaken är den högre produktiviteten och minskade stopptiden.

I grafen till vänster nedan ser du hur mycket ChipBLASTER anläggningen kostar dig per timma beroende på storleken på det högtrycksaggregat du väljer.

En anläggning som exempelvis kostar 250,000 (x-axel) kostar dig 40 kronor i timman (y-axel) vid en skiftsdrift, 5 års avskrivning och ett 70% igt utnyttjande av anläggningen. Samma investering i tvåskift kostar dig 20 kronor i timman och vid treskift 13 kronor i timman.

I grafen till höger ser du din ökade intäkt per timma. Med en ökad produktivitet per timma om 30% så ger det 30% mer detaljer per timma, eller 30% högre förädling per timma beroende på hur du räknar. Om vi tar exemplet att du har en utfakturering på 500 kronor per timma idag (x-axel) och en 30% ökning skulle ge 150 kronor till per arbetad timma (y-axel), dvs totalt 650 kronor.

Nu till sammanställningen i vårt exempel; Kör du en skift kostar dig Chipblastern 40 kronor i timman och med en ökad utfakturering på 150 kronor i timman ger det dig en ökad vinst om 110 kronor i timman eller 130,000 kronor per år.
Vid tvåskift ger det dig en ökad vinst om 310,000 per år och i treskift en ökad vinst om  490,000 per år.

Vid en skift betalar hela anläggningen tillbaka sig på 2 år, vid tvåskift på 10 månader och vid treskift efter 6 månader.

Hur ofta får man 8-10 gånger tillbaka på en investering?

Har du råd att vara utan?