Välkommen till HighPTech, återförsäljare för ChipBLASTER i Sverige

Övervaka din kylvätske koncentrationen inom 1% utan mänsklig inblandning!


• Idealisk för snäva toleranser
• Utmärkt för tuffa borr Program
• Sparar onödiga timmar för operatören
• Otroligt effektiv med centralt kylsystem

90% av kylvätske problemen relaterar på ett eller annat sätt till dålig koncentration kontroll.

Idag har du det så här:
• Operatören måste ta tid att försöka bibehålla kylvätske nivåer och
• Du använder mindre maskin tid på grund av erforderlig underhåll och kontroll av kylvätskan
• Din skärprocess kan förändras från timme till timme som koncentratet fluktuerar
• Du måste ändra parametrar ofta eller lider av verktygsbrott

ChipBLASTERs Lösning:
• övervakar och korrigerar automatiskt kylvätske nivåer vilket ger sinnesro
• Ingen operatörsgränssnitt eller maskin stilleståndstid vilket ger lägre kostnader
• Längre kylvätske livstid = Lägre kylvätske kostnader
• Längre, förutsägbar livslängd = lägre verktygskostnader

ChipBLASTER automatiska system bygger på en fristående enhet som går att koppla till alla verktygsmaskiner är konstruerad för en mängd olika användningsområden. Den kan användas på enskilda maskiner eller i ett centralt system. Systemet kan ställas in för att mäta nivån kylvätska från var 5:e till var 30:e minut och korrigerar koncentrerat till det inställda börvärdet