Välkommen till HighPTech, återförsäljare för ChipBLASTER i Sverige

Oljedimavskiljare

I dom flesta applikationer med ordinärt kylvattentryck bildas det oljedimma i bearbetningsutrymmet. Med ett högtrycksaggregat installerat så ökar förstås detta. Därför erbjuder vi en oljedimavskiljare som lätt integreras i högtrycksaggregatet och som standard då sitter som toppmonterad eller erbjuds för fristående placering.

Oljedimavskiljaren erbjuder en kontinuerligt negativt lufttryck när dörrarna på maskinen är stängda så att ingen oljedimma skall sippra ut. Då oljedimavskiljaren är M kod styrd så känner den av närprogrammet är slut och kylvätskan avstängd och då accelrerar den upp under en tid som du själv väljer innan du öppnar dörrarna. Hanterar luftföden på upp till 2000 kubikmeter per timma. På detta sätt undviker du nästan all oljedimma samt att din operatör blir inte utsatt för den dimma som annars skulle förekomma vilket bidrar till en mycket bra arbetsmiljö.