Välkommen till HighPTech, återförsäljare för ChipBLASTER i Sverige

Inbyggda kylare 

Beroende på din applikation och dess känslighet så är det ofta viktigt att kyla kylvätskan. Som vi förklarat under fliken "Varför Högtryck" så transportera kylvätskan bor värmen från verktyget istället för att värmen avkumuleras i verktyget. Detta gör att din kylvätsketemperatur i tanken ökar vilktet kan vara kritiskt i vissa applikatiner som kräver temperaturstabilitet.

ChipBLASTERs inbyggda kylare är toppmonterad och helt integrerad på högtrycksenheten enheten och kräver därför ingen extra golvyta.

Du har egentligen två val för inställning, antingen att din kylvätska skall ha samma temperatur som det är i lokalen eller att den skall hålla en förinställd temperatur. Därefter är det bara att luta sig tillbaka så sköter högtrycksanläggningen med inbyggd kylare resten.

Med inbyggd kylare så krävs det inga extra anslutningar, filter eller cirkulationspumpar till din verktygsmaskin.Turn key!