Välkommen till HighPTech, återförsäljare för ChipBLASTER i Sverige

Media Free Filtrering

Filtrerar ner till 2 mikron.

ChipBLASTER Media Free Filter System är avsedd att köras operatörslöst och utan problem. Den filtrerar kontinuerligt kylvätskan genom centrifugen. Kylvätska pumpas till centrifugen av en transferpump som sitter i maskintanken till inloppet i centrifugen.

Kylmediet centrifugeras därefter i Media Free enheten och alla partiklar separeras och samlas upp under en baffel i botten av enheten. Det rena kylmedlet tvingas genom centrum av den virvlande vätskan till tanken i din ChipBLASTER högtrycksanläggning.

Den smutsiga kylvätske slammet matas sedan ut genom filtrets botten till antingen din sedimenteringstank eller tillvalet ChipBLASTER slamavskiljare.

Ett oberoende laboratorium fann detta filtreringssystem var 98.75% effektivt filtrering av partiklar ner till 2 mikron.

Fördelar och mervärden är

• Eliminerar kostsamma Filterpatroner
• Eliminera Stillestånd
• Ökar ditt CPK
• Eliminera Spindel slitage
• Ökar verktygets livslängd
• Ökar Kylvätskans livslängd

ChipBLASTERs tillval slamavskiljare monterar du på Media Free enheten och det är i praktiken en skruv som matar ut partiklarna från botten i Media Free enheten till önskvärt kärl. Se bild nedan.