Välkommen till HighPTech, återförsäljare för ChipBLASTER i Sverige

ChipBLASTER hjälper till i alla material

Tro inte att högtryckskylning är något som bara skall användas i exotiska material som Inconel och Titan. Du får stora fördelar oavsett material fast på olika sätt.

Här följer någa exempel på vad en högtrycksanläggning kan erbjuda för mervärde i din produktion;

Vid bearbetning i stål får du fördelarna med mindre verktygsslitage, önskvärd spånbrytning, ökade matningar, 30% högre produktivitet.

Vid bearbetning av aluminium kan du öka matningen många gånger om då materialet inte "smälter". Här gör du ingen större besparing på skär utan du får en kraftig produktivitetsökning.

Vid bearbetning av rostfritt, inconel och titan får du en ökad produktivitet, önskad spånbrytning och kraftigt reducerat verktygsslitage.