Välkommen till HighPTech, återförsäljare för ChipBLASTER i Sverige

Nedan följer ett utdrag från Sandvik Coromants hemsida


  

 

"Fördelarna med högtryckskylning

Utmaning: Utnyttja kapaciteten hos verktygsmaskiner bättre.

Lösning: Tillför skärvätska med högt tryck.

För att möta den växande trenden med obemannad produktion söker företag teknik och strategier som ger problemfri bearbetning. För detta ändamål har Sandvik Coromant utvecklat lösningar för högtryckstillförsel av skärvätska. Detta ger fördelar som ökad verktygslivslängd, bättre komponentkvalitet och högre processäkerhet.

Högtryckskylning, HPC, för över värme från verktyg och arbetsstycke till skärvätskan. Effektiv kylning av bearbetningszonen minskar verktygsförslitningen, ökar verktygslivslängden och lägger grunden för potentiellt högre skärhastigheter. Den förbättrade spånkontrollen minskar risken för driftstopp och ger maskinen högre tillgänglighet.

Högtryckskylning baseras på optimerade munstycken som riktar parallella laminära strålar av skärvätska med hög hastighet mot rätt plats på skäret och i rätt vinkel mot eggen. Högprecisionsmunstyckena är fast monterade på verktyget och perfekt riktade. Operatören behöver därför inte göra några inställningar. Beroende på typen av verktyg kan verktygshållaren vara utrustad med två eller tre munstycken. Munstyckena matas från verktygsmaskinen eller från ett separat pumpsystem.

HPC avser normalt tryck upp till 80 bar. De HPC-lösningar som Sandvik Coromant för närvarande utvecklar kommer att arbeta med tryck på 150 bar och högre.

Sandvik Coromant erbjuder ett brett sortiment högtryckslösningar. En stor fördel för kunderna är att kylsystemen kan installeras i standardmaskiner med standardverktyg. För svarvcenter och fleroperationsmaskiner levereras kylningssystemet med CoroTurn HP-, CoroMill- och CoroDrill-verktyg, i kombination med det modulära verktygshållarsystemet Coromant Capto, vilket redan från början är konstruerat för högtryckskylning.

 

HPC kan tillämpas på ett brett spektrum av svarvnings-, fräsnings- och borrningsoperationer, och på ett lika brett spektrum av material och maskiner. Här ingår även svårbearbetade material som titan och rostfritt stål. Vid svarvning kan bildning av långa spånor bli ett allvarligt problem – i synnerhet vid automatiskt verktygsbyte. Vid medelgrov till fin bearbetning ger HPC särskilt god spånkontroll, vilket minskar risken för driftstopp och ger maskinen högre tillgänglighet. Vid borrning ligger den största fördelen med HPC i bättre spånevakuering och därmed längre och pålitlig verktygslivslängd. Det höga trycket bidrar till ett bra skärvätskeflöde och till en säker borrningsprocess.

Högtryckskylning ger betydligt bättre spånkontroll vid svarvning.Därmed möjliggörs obemannad produktion, högre skärhastigheter och ökad verktygslivslängd (mer än 50 procent högre), för allt från grov- till finbearbetning, även i svårbearbetade material som titan och nickellegeringar.

Om HPC väljs vid en nyinvestering i maskinparken är återbetalningstiden normalt ett par månader.Nya maskiner förbereds allt oftare för högtryckskylning. Men även eftermontering kan vara lönsam. Med tanke på denna utveckling har Sandvik Coromant breddat sitt HPC-program kraftigt.

Sammanfattningsvis erbjuder högtryckskylning viktiga fördelar för komponentkylning, exempelvis kortare bearbetningstider, färre maskinstopp och säkrare bearbetningsprocesser – men även förbättrad komponentkvalitet.

Munstyckena styr tillförseln av skärvätska och är optimalt riktade.

 

​Sammanfattning

Högtryckskylning erbjuder viktiga fördelar inom allmän skärande metallbearbetning. Trenden är att nya maskiner förbereds för högtryckskylning. Därför erbjuder Sandvik Coromant lösningar som ger bättre spånkontroll och längre livslängd. Detta förbättrar maskintillgänglighet och produktivitet.

Om HPC väljs vid en nyinvestering i maskinparken är återbetalningstiden normalt ett par månader. Nya maskiner förbereds allt oftare för högtryckskylning. Men även eftermontering kan vara lönsam. Med tanke på denna utveckling har Sandvik Coromant breddat sitt HPC-program kraftigt.

Sammanfattningsvis erbjuder högtryckskylning viktiga fördelar för komponentkylning, exempelvis kortare bearbetningstider, färre maskinstopp och säkrare bearbetningsprocesser – men även förbättrad komponentkvalitet.
 
  • CoroTurn HP har fasta förjusterade munstycken monterade på verktyget, som riktar strålarna mot rätt punkter och i korrekt vinkel mot eggen.

  • Munstyckstekniken ger den höga precisionen.