Välkommen till HighPTech, återförsäljare för ChipBLASTER i Sverige

Alla mekaniska anordning som krävs för att producera precisions delar bör skyddas från kontaminering . Partiklar skadar roterande kopplingar och pumpar. Föroreningar och partiklar orsakar dålig repeterbarhet vid verktygsväxling då ytorna kan vara förorenade. Behovet av att snabbt byta verktyg ökar behovet av ren kylvätska .

Verktyg och process uppför sig olika beroende på om det är slipmedel i kylvätskan . Varje gång ytfinish eller livslängd krävs , är ren kylvätska ett måste. Partiklar i kylvätskan är skadligt för både verktyget och materailet . Ett vanligt klagomålen är att den lilla kylkanaler i verktyg sätts igen då större partiklar blockerar kylmedelsströmningen .I din process är det därför allt viktigare att se till att kylvätskan är så ren att inget större än 5 mikron åker med.

Titta på den koniska ytan på en hållare till en 40 eller 50 kona som har varit i bruk bara några månader. Alla kommer nästan alla ha fördjupningar orsakade av fastspännings marken som kommer från partiklar som funnits mellan verktyget och spindelkona . Verktyg varierar i sin känslighet för slipmedel i kylvätskan . Varje gång ytfinish eller livslängd krävs, är ren kylvätska ett måste. Tänk bara på om du kört härdat material och att dessa partiklar sen åker med runt i systemet och "blästrar" materialet nästa gång du kör ett mjukare material och orsakar märken. Processen måste vara säker.

Filtrera din kylvätska

Kylvätska bör filtreras till 5 mikron , om möjligt , och inget grövre än 20 mikron . Du behöver inte större kylkanaler, du behöver mindre skräp i din kylvätska.