Välkommen till HighPTech, återförsäljare för ChipBLASTER i Sverige

Automatiskt variabel volym . Detta är den " gyllene standarden " för högtryck kylvätska som automatiskt pumpar lagom volym för att bibehålla fullt tryck. Andra pumpsystem har en fast fast volym och som oftast är för mycket eller för och lite orsakar skum och värme. Se alla våra olika system till vänster

OBS, tumregeln när du skall dimensionera önskvärd volym så utgå från 2 liter/ minut per kW som din maskin har i total spindeleffekt om du inte vet storleken på kylkanalerna i verktyget och att du har en total kylvätskevolym som motsvarar 10 gånger ditt maximala flöde per minut.

Nedan kan du se hur många liter som krävs beroende på ditt verktygs totala kylkanalsdiameter. Som exempel säger vi att du har ett borr med två kylkanaler som vardera är 2 mm. Det ger en total diameter om 4 mm vilket kräver ett flöde om 75 liter för att inte förlora tryck.

Att tänka på är även att om du har två eller tre stycken enrevolversvarvar så kan en anläggning med två eller tre utlopp fungera som en liten centralanläggning

Total Dia. (mm) Total Area (mm2) Bar Volym (l/min.)
0.254 0.065 70 0.379
0.381 0.129 70 0.757
0.508 0.194 70 1.136
0.635 0.323 70 1.893
0.762 0.452 70 2.650
0.889 0.645 70 3.785
1.016 0.839 70 4.921
1.143 1.032 70 6.057
1.270 1.290 70 7.571
1.397 1.548 70 9.085
1.524 1.806 70 10.599
Total Dia. (mm) Total Area (mm2) Bar Volym (l/min.)
1.651 2.129 70 12.492
1.778 2.452 70 14.385
1.905 2.839 70 16.656
2.032 3.226 70 18.927
2.159 3.677 70 21.577
2.286 4.129 70 23.848
2.413 4.581 70 26.876
2.540 5.097 70 29.526
2.667 5.613 70 32.554
Total Dia. (mm) Total Area (mm2) Bar Volym (l/min.)
2.794 6.129 70 35.961
2.921 6.710 70 38.990
3.048 7.290 70 42.775
3.175 7.935 70 46.182
3.302 8.581 70 49.967
3.429 9.226 70 54.131
3.556 9.935 70 57.917
3.683 10.645 70 62.081
3.810 11.419 70 66.623
3.937 12.194 70 71.166
4.064 12.968 70 75.708
Total Dia. (mm) Total Area (mm2) Bar Volym (l/min.)
4.191 13.806 70 80.629
4.318 14.645 70 85.550
4.445 15.548 70 90.850
4.572 16.387 70 95.771
4.699 17.355 70 101.449
4.826 18.323 70 106.748
4.953 19.290 70 112.426
5.080 20.258 70 118.483
5.207 21.290 70 124.540
5.334 22.323 70 130.596
5.461 23.419 70 137.031
5.588 24.516 70 143.467
Total Dia. (mm) Total Area (mm2) Bar Volym (l/min.)
5.715 25.677 70 149.902
5.842 26.774 70 156.716
5.969 28.000 70 163.529
6.096 29.161 70 170.722
6.223 30.387 70 177.914
6.350 31.677 70 185.106
6.477 32.968 70 192.677
6.604 34.258 70 291.097
6.731 35.613 70 207.818