Välkommen till HighPTech, återförsäljare för ChipBLASTER i Sverige

Varför högtryck?

Högtryckskylning är inget nytt utan har funnits på marknaden i många år. Framgångsfaktorn för ChipBLASTER är kombinationen av högt tryck, min 70 bar, stort variabelt flöde samt rening ner till 5 mikron av kylvätskan. Det som gör konceptet mycket mer intressant nu är att exempelvis Coromant och SECO har tagit fram kompletta program av verktyg för högtryckskylning så att strålen riktas mot skäreggen på ett koncentrerat sätt.

Alla har väl önskat sig en högre produktivitet, mindre slitage på skär, färre skärbyten, bättre spånbrytning och avsaknad av spånhärvor. Med ChipBLASTER och rätt verktyg blir detta verklighet.

Som ni sett i filmen ovan så är det inget hokus pokus som ligger bakom. Den första principen är att kylvätskan måste ha ett tryck om minst 70 bar för att "nå" ända fram till materialet. Vid lägre tryck så når skärvätskan inte ända fram utan det bildas en ångspärr men vid 70 bar så penetrerar kylvätskan ångspärren. En av de uppenbara skillnaderna förutom den ökade produktiviteten och minskade skäråtgången är att spånorna som bildas om du använder 70 bar eller högre har samma färg som ursprungsmaterialet och saknar den blånering som uppkommer traditionellt. Du kan även ta i en spåna direkt vilket innebär att den värme som normalt finns i spånan har absorberats av kylvätskan.Traditionellt i verktygsmaskiner så innebär tryck under 70 bar att man bara sköljer bearbetningsområdet och att kylvätskan förångas och uppnår i bästa fall en lägre friktion vid skärspetsen och den värme som uppstår ackumuleras i skäret och spånan.Det finns dock inget sätt att eliminera den värme som uppstår utan det bästa är att "transportera" bort den med kylvätskan och för att nå fram till materialet behöver du min 70 bar och en koncentrerad stråle till den kritiska punkten. Normalt så ackumuleras värmen i skäret och till slut så brister det. Med ChipBLASTER kan du köra med högre matningar och större skärdjup och samtidigt ha en längre verktygslivslängd. Det är därför vi garanterar en 30% högre produktivitet.

På alla ChipBLASTER anläggningar kan du reglera och justera trycket med M koder som du lägger in i programmet. Du vill kanske inte ha 70 bar genom alla verktyg och då kan du med M kod bestämma att verktyg XX bara skall ha exempelvis 30 bar och verktyg YY 50 bar.

Långa spånor orsakar oförutsägbara problem. I allmänhet , desto längre dom blir, desto svårare är det att kontrollera och desto mer problem orsakar dom. Långa trådiga spånor lindar sig runt svarvbommar , fyller bottenhål , fastnar på chuckar , orsaka mekaniska problem med automatiseringen och kräver i många fall manuell borttagning . Små spånor som kan falla bort , eller som kan sköljas bort med kylvätska är nästan alltid mer önskvärt . Hur många har inte en operatör som står framför maskinen och bevakar spånornas utseende? Med ChipBLASTER blir du av med spånhärvorna.Högtrycks kylvätska bryter materialet.

Vid borrning så gör högtryckskylning underverk. Tack vare det höga trycket så blir spånavgången fantastisk då spånorna skjuts ut bakåt i spånrummet på borret med kraft. Du kan i dom flesta applikationer öka matningen mellan 3-5 gånger vid borrning. Att du direkt efter genomförd borrning kan ta i borret utan att bränna dig visar på hur den alstrade värmen försvinner ut med kylvätskan och inte ackumuleras i borret.

ChipBLASTERS anläggningar levereras i två utföranden, med eller utan variablet flöde vilket är unikt. Automatiskt variabel volym är den " gyllene standarden " för högtryck kylvätska som automatiskt pumpar lagom volym för att bibehålla fullt tryck. Andra pumpsystem har en fast fast volym och som oftast är för mycket eller för och lite orsakar skum och värme. ChipBLASTER anläggningar med variabelt flöde som kanske ger 80 liter per minut känner av om du har ett litet verktyg som bara medger 20 liter per minut då kylkanalerna inte är större. eftersom anläggningen känner av hur mycket flöde som verktyget klarar så anpassar sig pumpen till detta och pumpar inte fram mer än 20 liter/ per minut. Normalt känner inte kylvätskeanläggningar av detta utan kör på med fullt flöde vilket resulterar i att det genereras värme då all den vätska som pumpas fram inte kommer igenom verktyget och då alstras det värme och "slitage" på kylvätskan.

Alla ChipBLASTERS anläggningar kommer som standard med filter som renar ner till 5 mikron. Du vill ju undvika "blästring" av materialet, hållare och verktyg eller partiklar som fastnar i små kylkanaler. Reningen av kylvätskan är därför oerhört viktig för en stabil och kontrollerad bearbetningsprocess. En ren skärvätska förbättrar också repeterbarheten vid verktygsväxling då passytorna på konorna är rena.

Vill du veta mer kontakta oss!